چند روز بعد از آتش گرفتن کپرها، جنگلوک در اضطراب افتاد. علی‌رغم تأمین مایحتاج ضروری و کمک‌های مردمی، ترس جابجایی و فرو پاشیدن اجتماع محلی‌، لحظه‌ای اهالی جنگلوک را رها نکرد. این سکونت‌گاه غیر رسمی، نقش حمایتی بسیار پررنگی برای ساکنانش دارد و وجودش برای ادامه‌ی حیات مردم ضروری است. روابط همسایگی در جنگلوک، مبتنی بر دوستی و اعتماد است و اهالی در بزنگاه‌ها به یاری هم می‌شتابند. بعد از #آتش_سوزی جابه‌جایی و اسکان پراکنده مردم مطرح شد. مردم اما، از جا به جایی همراه با پراکنده کردن به شدت ناراضی بودند و می‌گفتند هر جا می‌برند، همه‌ی محله را با هم ببرند.

بعد از گذشت چند ماه از آن ماجرا؛ اهالی جنگلوک با اراده و ایستادگی، به نتیجه‌ی دلخواه‌ دست یافتند. نیروهای مردمی و حامیان در کنار مردم ایستادند. معتمد مردم، هم صدای اهالی را به گوش مسئولان رساند و آنها را به موافقت با خواست مردم ترغیب کرد. اکنون جنگلوک آرام شده است و خوشبختانه فعلاً خبری از جابه‌جایی و جدایی به گوش نمی‌رسد.

خبر خوب دیگر اینکه باز با پیگیری مردم، سازمان‌های مربوطه قول‌ ساخت یک مدرسه‌ی ۶ کلاسه در جنگلوک را داده‌اند. از طرف موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه این پیروزی را به مردم جنگلوک تبریک می‌گوییم.