کارگاه صابون‌پزی ما در روستای کوازدر سرباز را به یاد دارید؟ خوشحالی بی‌حدمان از اولین تولید صابون مایع چطور؟ امروز هم سرپرست کارگاه با دو دستیار جوان، حدود ۱۵۰ کیلوگرم صابون مایع «کولیگ» استاندارد، تولید کردند. کولیگ یعنی پاکیزه و زلال و نام صابونی است که به دست خود مردم سرباز، تولید شده و در اختیار اهالی قرار می‌گیرد. از اینکه توانستیم در کنار کارآفرینی، در راه بهداشت مردم و مقابله با کرونا قدم کوچکی برداریم، بسیار خرسندیم و این همه را مدیون همراهی همیشگی شما و توانایی مردم سرباز هستیم. سرپرست کارگاه صابون‌سازی و همکارانش از زنان بومی منطقه هستند. ایشان به همراه دو کودک از سه کودک خردسال خود هر روز از روستای شاردر به کوازدر می‌آیند، در کارگاه حاضر می‌شوند و با مهارت خود در آشنایی با مواد شیمیایی و با همراهی همکارانشان به تولید صابون می‌پردازند. برای تسهیل کار، برای کودک ایشان پارک کودکی فراهم کردیم تا بتوانند با توجه به تخصصی که دارند در کنار فرزندشان به کار مشغول شوند.