• آینده از آن زنان و کودکانی است که امید به فردا در دلشان زنده شده است

چگونه به مهروماه کمک کنم؟

دخالت جامعه در امور زندگی اجتماعی به قدمت زندگی اجتماعی است با مشارکت جمعی امکان ترویج مفاهیم اجتماعی و رفتارهای سالم در جامعه بیش از پیش میسر میگردد. به جمع داوطلبان فعالیتهای مشارکتی اجتماعی بپیوندید…[ادامه مطلب]

ما در این خانه چه می کنیم

آموزش به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اقدامات در مناطق آسیب‌دیده نقش بسزایی را ایفا می‌کند. در همین راستا ما دو گونه آموزش رسمی و غیر رسمی را در خانه مهر و ماه پیش گرفتیم…[ادامه مطلب]

بیانیه ماموریت و چشم انداز

موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه تشکلی است غیر دولتی ، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که درجهت توان افزایی زنان و کودکان نیازمند و آسیب دیده فعالیت می نماید…[ادامه مطلب]

بیانیه‌ی موسسه‌ی مهروماه به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک

کار کودکان را متوقف کنید

۱۲ ژوئن مصادف با ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک ، بهانه ای است برای یک صدایی به منظور تحقق شعار “توقف کار کودکان”.

سازمان ملل، سال ۲۰۲۱ را سال بین المللی حذف کار کودک نام گذاری کرده است.این فرصتی خواهد بود برای کشورها به منظور تدوین برنامه های عمل و سرعت بخشیدن به مسیر پیشرفت برای حذف کار کودک تا سال ۲۰۲۵ میلادی.

به درستی یکی از معیارهای مهم ارزیابی توسعه یافتگی جوامع بشری توجه به حقوق کودکان در آن جامعه است .از این رو ” منع کار کودک” و تامین شرایط رشد و بقا و منافع عالیه کودک بایستی در برنامه های هر کشوری دیده شود.

کار کودک پدیده ای چند سببی و مولود فقر ، خشونت ، مهاجرت ، عدم رعایت حقوق کودک و …. است. بدیهی است محو کار کودک در گرو از بین بردن ریشه های علت وجودی آن است.این امر بیشتر از آن که به شعارها و نمایشهای هم دردی با کودکان نیاز داشته باشد به برنامه ها و اقدام عملیاتی برای ریشه کنی فقر و بی عدالتی که مهمترین عامل ایجاد کار کودک است ، نیاز دارد. تا زمانی که تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی صورت نگیرد تا مادامی که توزیع ثروتهای ملی و فرصتها ، عدالت محور نباشد ، کاهشی در سطح آسیب های اجتماعی نخواهد بود. متن کامل بیانیه را اینجا بخوانید

حامیان همیشگی موسسه توانمندسازی مهر و ماه

سایر حامیان موسسه