وقتی بعد از سیل، قدم به بلوچستان گذاشتیم تنها یک فکر در سرمان می‌گذشت؛ راه اندازی صندوق‌های همیاری. به این امید که بتوانیم زنان و دختران بلوچ را حمایت کنیم تا با ذوق و خلاقیتشان که بر تار و پود پارچه‌ها نقش می‌بندد، هنر اصیل خود را به نمایش بگذارند و به استقلال اقتصادی دست یابند.نخستین صندوق همیاری در روستای آرامکان شهرستان سرباز تشکیل شد. هر ۴ عضو این صندوق، دوزنده و سوزندوزهای ماهری بودند. آنان با چرخ زه‌دوزی که موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه در اختیارشان گذاشته در روزهای پیش از عید قربان درآمد خوبی کسب کرده‌اند.قرار است تا پایان سال ۹۹ دو صندوق دیگر در روستاهای کش کلک و کدان تشکیل شود. همه‌ی زنان و دخترانی که صندوق همیاری ابزار کارشان را تامین کند، پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک، و پرداخت تدریجی بهای چرخ یا اطوی صنعتی، صاحب ابزار کارشان خواهند شد. به امید روزی که زنان این سرزمین هرچه توانمندتر در مسیر زندگی پیش بروند.