روز معلم بر معلمانی که در سخت‌ترین شرایط هم از پا ننشستن و الفبای زیستن را به کودکان آموختند تا کودکانی آگاه، آینده‌ساز جامعه شوند گرامی باد.