زنان مهر و ماه دوشادوش همسرانشان کار و تلاش می‌کنند. این زنان در دو گروه #مهرچین که محصولات غذایی آماده می‌کنند و با کمک موسسه به فروش می‌رسانند و گروه زنانی که در کارگاه خیاطی کار می‌کنند و صنایع‌دستی مهر و ماه محصول هنر آنهاست، مشغول به فعالیت هستند.
موسسه‌ی مهر و ماه علاوه بر فعالیت‌هایی که در راستای توان‌افزایی این زنان انجام می‌دهد، اوقاتی را هم به تفریح و گردش آنها اختصاص می‌دهد. در یکی از این روزهای دل‌انگیز بهاری تعدادی از این زنان راهی باغ لاله شدند تا ساعاتی را به فراغت بگذرانند.