جشن روز معلم

در روز معلم، مراسمی برای پاس‌داشت زحمات معلم‌های مهر و ماه برگزار شد. در این مراسم که مهمانان آن، معلم‌های موسسه بودند، برنامه‌های مختلفی اجرا شد. معلم‌ها از خاطراتشان در سال گذشته گفتند و گروه موسیقی موسسه اجرای هماهنگی داشتند و با نواختن دف فضای موسسه را دل‌انگیز کردند. گروه سرود مهر و ماه نیز اجرایی دلنشین داشتند و در نهایت از تلاش معلم‌ها قدردانی و از آنها پذیرایی شد و همه در یک قاب تصویر کنار هم جمع شدند و عکس یادگاری گرفتند تا یک روز خاطره‌انگیز در تقویم زندگی‌شان ثبت شود.