روز گذشته تعدادی از کودکان پیش‌دبستانی مهر و ماه به همراه مربیان خود به باغ گیاه‌شناسی رفتند و یک روز بهاری دل‌انگیز را پشت سر گذاشتند.
در چنین برنامه‌هایی کودکان تجربیات جدیدی کسب می‌کنند، تجربیاتی که به دنیای کودکان‌شان بال و پر می‌دهد و لذت بودن در طبیعت را برایشان به ارمغان میاورد.
تعداد دیگری از کودکان هم امروز برای دیدن باغ‌ گیاه‌شناسی خواهند رفت.