حدود چهار ماه بعد از آتش سوزی، به جنگلوک بازگشتیم و با استقبال ساکنان چادرهای اطراف سرویس‌های بهداشتی و حمام روبرو شدیم. مادران از اینکه کودکانشان استفاده از سرویس‌های بهداشتی را یاد گرفته‌اند، شادند. امید که دل‌های بانیان این امر نیک، همراهان خوب #مهروماه، هم شاد و خرسند باشد.

راه‌های حمایت از ما در پروژه‌ی بلوچستان
شماره‌ی حساب
۲۰۲-۷۵۱-۵۳۵۸۸۱۳-۱
شماره‌ی کارت
۶۲۷۴۱۲۱۹۴۰۰۶۴۱۶۵
شماره‌ی شبا
Ir-۸۹۰۵۵۰۰۲۰۲۷۵۱۰۵۳۵۸۸۱۳۰۰۱

‌بانک اقتصاد نوین به نام موسسه توانمندسازی مهروماه