با همراهی شما در طرح کوله‌پشتی مهر توانستیم کوله‌بار کودکان را از مهرتان پر کنیم.

امروز نوشت‌افزار و بن خرید کفش بین کودکان مهروماه توزیع شد تا سال تحصیلی جدید را با شوق آموختن آغاز کنند.