در طرح کوله‌پشتی مهر با ما همراه شوید تا بتوانیم با حمایت‌های شما، در سال تحصیلی جدید کودکان بیشتری را پشت نیمکت کلاس درس بنشانیم.