روایت معلم مدرسه و مدیر کارگاه صابون سازی کولیگ

توانمندسازی اهالی بومی در بلوچستان در راستای بهره‌وری

روایت معلم مدرسه و مدیر کارگاه صابون سازی کولیگ

در ناامیدی بسی امید است، آغاز به کار کارگاه خیاطی در بلوچستان

در ناامیدی بسی امید است. شروع کار کارگاه خیاطی در بلوچستان

 

۴ روز بیشتر از گشایش کارگاه خیاطی‌ای که با همت موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه و همراهی داوطلبان بومی تأسیس شد نمی‌گذرد، و طی همین مدت کوتاه، ۱۲ هنرجو با اشتیاق و انگیزه از روستاهای دور و نزدیک به کارگاه می‌آیند .با توجه به شرایط و به دلیل حفظ فاصله‌ی اجتماعی، هنرجوها در گروه‌های کم تعداد آموزش می‌بینند.
انگیزه زنان هنرمند منطقه به حدی ست که بیشتر از ظرفیت پذیرش به کارگاه مراجعه کرده‌اند به همین دلیل در نظر داریم در آینده با برنامه‌ریزی دقیق امکان استفاده و حضور افراد بیشتری را در کارگاه فراهم کنیم و حضور و حمایت شما قوت قلب ماست.