کارشناسان دلسوز مسائل آموزشی شهرستان سرباز، به ما می‌گویند: دانشگاه رفتن آرزوی دانش آموزان ما است، اما باید بدانیم راه یابی جوانان به دانشگاه، در این استان، با استان‌های برخوردار فرق بسیاردارد. ما در همه زمینه‌ها کمبود نیروی انسانی متخصص داریم و مهمتر از همه کمبود آموزگاران و دبیران که نخستین سنگ بنای دانش هستند. در سرباز دبیر ریاضی نداریم، دبیر تجربی اندک است، دبیرستان دانشگاه، واقع در روستای کدان، تنها دبیرستانی است که رشته ریاضی دارد. با این جاده‌های خطرناک کمتر دبیری از ایرانشهر یا راسک به این جا می‌آید. جز دبیرانی که عاشق‌اند؛ عاشق کارشان، زاد و بومشان و دانش آموزان‌شان.

می‌دانیم بومی گزینی راهکار اساسی برای تأمین نیروی انسانی متخصص در استان است. می‌دانیم دانش آموزان دبیرستان سرباز، چشم و چراغ شهرستان‌اند و درگزینش علمی سراسری شهرستان، به عنوان کارشناسان و متخصصان آینده استان انتخاب شده‌اند. می‌دانیم پشت وانت یا ترک موتور سیکلت، از روستاهای دور و نزدیک می‌آیند و می‌دانیم در همین سال تحصیلی دو تصادف داشته‌اند که بخت یارشان بوده و کار به بدتر از شکستگی پا نرسیده است.

کودکان، دانش آموزان، دبیران و همه مردم استان سیستان و بلوستان، حق دارند از امنیت سفر در جاده‌های امن، برخوردار باشند. اما مردم سرباز، گروهی از دبیران و مدیر دبیرستان می‌دانند تا تحقق این امر، جان‌های عزیز کودکان و دانش آموزان‌شان در خطر جدی است. این چنین در طبقه دوم دبیرستان دانشگاه یک خوابگاه ۱۶ نفره برای دانش آموزان دورافتاده‌ترین روستاها، ترتیب یافته که هنوز به طور رسمی از طرف آموزش و پرورش ردیف بودجه ندارد.

مهر و ماه با حمایت از بخشی از هزینه‌های این خوابگاه، در تلاش مردم سرباز مشارکت می‌کند. با ما همراه شوید.