حضور داوطلبانه معلمان مدرسه سلام در کلاس های کودکان بازمانده از تحصیل

امتحانات ترم اول کودکان بازمانده از تحصیل

ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل برای سال تحصیلی جدید

سال تحصیلی محصلین مهروماه در مدارس رهیار به پایان رسید

کلاس کودکان بازمانده از تحصیل بعد از کرونا

کودکان بازمانده از تحصیل در مدرسه رهیار

جشن پایان سال کودکان بازمانده از تحصیل

امتحانات پایان سال کودکان بازمانده از تحصیل

گزارش عملکرد کمیته‌ی آموزش کودکان بازمانده از تحصیل

جشن پایان سال تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل