کودکان بازمانده از تحصیل بعد از دوره‌های آموزش در فضای مجازی توسط مربیان در موسسه میزان آمادگی‌شان برای ورود به مدرسه سنجیده شد و کودکانی که آماده‌ی ورود به مدارس رهیار بودند دوباره کلاس‌های درس را در مدرسه از سر گرفتند.