گزارش حسابرسی مالی موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه در سال 98

گزارش مالی فعالیت های مهروماه در روستاهای سیل زده بلوچستان