اعتماد شما، سرمایه‌ و پشتوانه‌ی ماست.
گزارش حسابرسی مالی موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه برای آشنایی بیشتر شما همراهان با عملکرد مالی این موسسه در این فایل موجود است.