۱۶ کودک علاقمند به نقاشی با ذوق فراوان در خانه تمرین نقاشی می‌کنند. در اولین جلسه‌ای که برگزار شد، مربی انتخاب موضوع را به کودکان سپرد و هر کدام از آن‌ها برحسب علایق و دغدغه‌هایشان نقاشی‌ کشیدند، دغدغه‌هایی که حال و هوای کرونایی این روزهای کودکان را هم نشان می‌دهد.