دنیای کودکان «رویاپردازی» است نه کار

نشست واکاوی پدیده‌ی کار کودک در ایران با حضور فعالین حوزه‌ی کودکان

زمان: چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸، ساعت ۱۷ الی ۱۹
مکان: سالن گفتگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جنب بیمارستان شریعتی