روز گذشته روابط عمومی مهر و ماه میزبان تعدادی از داوطلبینی بود که عضو باشگاه داوطلبین این موسسه هستند. این جلسه با هدف هم‌اندیشی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های موسسه و با بهره‌مندی از توان و تخصص نیروهای داوطلب تشکیل شد.
این جلسات در روزهای متعدد و با گروه‌های مختلف برگزار می‌شود.

این همراهی را ارج می‌نهیم و امیدواریم با کمک این عزیزان بتوانیم در مسیر توان‌افزایی زنان و کودکان استوارتر قدم برداریم.