مشاوره‌های روانشناسی برای زنان و کودکان مهروماه به صورت هفتگی توسط روانشناس متخصص انجام می‌شود تا پرتوی از امید را در قلب این زنان و کودکان بتاباند و به آنها کمک کند تا مسیر بهتری برای زندگی‌شان در پیش بگیرند.