در آخرین روز پائیز و در این روزهایی که با سختی‌های بسیار همراه است به استقبال زمستان پربرکت می‌رویم به امید روزهایی که قلب‌هایمان همچون برف نو سپید و عاری از هر ناپاکی باشد. در این روز مبارک، با همراهی شما عزیزان توانستیم بسته‌های یلدایی را برای خانواده‌هایی که دیرزمانی است رنگ و شور از سفره‌های یلدایشان رفته، آماده کنیم و در اختیارشان قرار دهیم.