اگرچه اخبار بدی از وضعیت کودکان می‌شنویم، اخباری که حاکی از ان است که تعدادی زیادی از کودکان امسال هم نتوانستند به مدرسه بروند، امسال هم از حقوق اولیه‌ی خود محروم ماندند اما در میان این اخبار خبرهای خوبی هم به گوشمان می‌رسد. خبر از اینکه بار دیگر توانستیم به سهم خود امکان آموزش را برای تعدادی از کودکان فراهم کنیم تا برای ورود به مدرسه آماده شوند.

امروز در خانه فرهنگ مهروماه شور کودکانه موج می‌زد، شوق بزرگ شدن، قد کشیدن، یادگیری، کودکی کردن و …
امسال در روز اول مهر ۶۰ کودک در مقطع پیش‌دبستانی و در دو نوبت ثبت‌نام و کلاس‌بندی شدند و در روز اول مهر با شیرینی و بادکنک راهی کلاس درس شدند.

به امید روزی که هیچ کودکی از تحصیل بازنماند و روزگارِ کودکی به کام همه‌ی کودکان شیرین باشد.