اندک اندک به فصل پائیز و آغاز مدرسه‌ها نزدیک می‌شویم و بوی خاطره‌انگیز ماه مهر به مشام کودکان می‌رسد، بوی دفتر و جامدادی، کیف و مداد، پاک‌کن و … اما بوی ماه مهر به گوش همه‌ی کودکان نمی‌رسد چرا که بسیاری از خانواده‌ها توان تهیه‌ی لوازم مدرسه را ندارند، چرا که کودکان بسیاری مجبور به کار هستند اما حتی با دسترنج خود نیز نمی‌توانند خرید مدرسه کنند.

اما امروز بوی آشنای مهر در مهروماه موج می‌زد و همکاران ما در طول روز مشغول آماده‌سازی و بسته‌بندی نوشت‌افزار برای ۴۰۰ کودک بودند تا بوی دلپذیر ماه مهر به مشام آنها نیز برسد.

اندک اندک به فصل پائیز و آغاز مدرسه‌ها نزدیک می‌شویم و بوی خاطره‌انگیز ماه مهر به مشام کودکان می‌رسد، بوی دفتر و جامدادی، کیف و مداد، پاک‌کن و … اما بوی ماه مهر به گوش همه‌ی کودکان نمی‌رسد چرا که بسیاری از خانواده‌ها توان تهیه‌ی لوازم مدرسه را ندارند، چرا که کودکان بسیاری مجبور به کار هستند اما حتی با دسترنج خود نیز نمی‌توانند خرید مدرسه کنند.

اما امروز بوی آشنای مهر در #مهروماه موج می‌زد و همکاران ما در طول روز مشغول آماده‌سازی و بسته‌بندی نوشت‌افزار برای ۴۰۰ کودک بودند تا بوی دلپذیر ماه مهر به مشام آنها نیز برسد.