امروز، غوغایی در محله به پا بود. کودکان مهروماه به مناسبت روز جهانی کودک به همراه مادران خود در پارک محله جمع شدند، خندیدند و فارغ از هرچیزی غرق در دنیای کودکی خود به نقاشی و مسابقه و بازی پرداختند.

به امید روزی که در دنیایی پر از صلح و آرامش و به دور از تبعیض و تعصب، فقر و اجبار به کار کردن، صدای خنده‌ی کودکان در کوچه‌ پس‌کوچه‌های دنیا بپیچد.