هنر را به کار تبدیل کرده‌ام؛ گفتگو با یکی از زنان هنرمند مهروماه