زنان نان آور مهروماه در روزهای کرونا همچنان پشت چرخ می نشینند و کار می کنند

هنر را به کار تبدیل کرده‌ام؛ گفتگو با یکی از زنان هنرمند مهروماه