حضور پزشک متخصص در مهروماه و ویزیت منظم مراجعین

برگزاری کارگاه آشنایی با فضای مجازی و آسیب های احتمالی آن برای مادران کودکان

اقدامات واحد مددکاری اجتماعی و روانشناسی مهروماه در نیم‌سال اول سال۹۹