بیانیه جمعی از انجمن‌های حامی‌کودکان بر لزوم فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای همه کودکان

پیام نوروزی موسسه‌ی توانمندسازی مهروماه به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

بیانیه‌ی مهروماه در محکوم کردن حمله‌ی ترکیه به کوردهای شمال سوریه

بیانیه موسسه مهر و ماه به مناسبت روز جهانی کارگر