کودکان بدون شناسنامه

مصاحبه‌ی رادیو سلامت با طیبه سیاوشی؛ نماینده مجلس و افخم صباغ؛ مدیر عامل موسسه‌ی مهر و ماه درباره‌ی کودکان بدون شناسنامه و وضعیت آنها در ایران… لینک رادیو