تابستان است و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان. ما در مهروماه می‌کوشیم تا ساعاتی خوش و پربار برای کودکان در این اوقات رقم بزنیم، ساعاتی که در آن یاد می‌گیرند و اعتماد به‌نفس‌شان تقویت می‌شود.

کلاس آموزش سفال و سرامیک از برنامه‌هایی است که برای این کودکان و نوجوانان ترتیب داده‌ایم تا بتوانند با دستان خود خلق کنند و بر آموزه‌هایشان افزوده شود.