کارگاه هوش عاطفی توسط کمیته‌ی مددکاری اجتماعی و روانشناسی مهروماه برای مادران برگزار شد. موضوعاتی که در این کارگاه مطرح شد بیان راهکارهایی برای تقویت هوش عاطفی مادران بود، مهارت‌هایی که آنها علاوه‌بر اینکه خود آنها را آموزش می‌بینند، می‌توانند به خانواده و فرزندانشان آموزش دهند و در تعامل با خانواده و اطرافیانشان آنها را به کار ببندند تا روابطی سالم‌تر را برقرار کنند.

سرفصل‌های این کارگاه:
▫️شناخت احساسات خود و دیگران
▫️توانایی دوست داشتن خود و دیگران
▫️توانایی عذرخواهی کردن
▫️انواع نوازش‌ها (نوازش مثبت، نوازش منفی، نوازش خنثی)
▫️گرسنگی عاطفی