سیل دی ماه ۹۸ در بلوچستان نه ناگهانی بود، نه غیر قابل پیش‌بینی. اما فاجعه‌ای بود که رنج بسیار به بار آورد و زیان‌هایی داشت که جبران آن برای مردمی که پیش از این سیل هم در شرایطی فاجعه‌بار زندگی می‌کردند بسیار دشوار بود. مهروماه با توجه به تخصص و مهارت‌های خود به درستی تصمیم گرفت در فاصله‌ای کوتاه پس از سیل در منطقه حضور داشته باشد. در این مدت تا آنجا که توانستیم به جمع‌آوری دقیق‌ترین اطلاعات درباره‌ی وضعیت منطقه و نیازهای آسیب‌دیدگان از سیل پرداختیم و پس از آن اقدامات لازم برای بهبود وضعیت آسیب‌دیدگان انجام شد.
در این فایل به تفصیل با آنچه مهروماه پس از سیل بلوچستان در این منطقه انجام داد آشنا شوید.