کودکانی که تا پیش از این به دلایل مختلف خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی از تحصیل و یادگیری بازمانده بودند در مهروماه دوباره پشت میز نشستند تا لذت آموختن را بچشند. این تصویر، کودکان بازمانده از تحصیل را به همراه مربی‌شان نشان می‌دهد که مشغول تمرین دقت و تمرکز هستند و مفهوم رعایت نوبت را از مربی یاد می‌گیرند.