ساختن کاردستی به کودکان انعطاف پذیری را آموزش می دهد به این معنی که برای استفاده از خلاقیت خود راهها و جواب های بی شماری وجود دارد. همانند مواجهه با مشکلات در زندگی. هنر و کاردستی زمینه‌ای برای ابراز عقاید و احساسات است و کودکان همانند ما بزرگسالان نیاز به ابراز احساسات و علایق خود دارند و با کمک کاردستی و هنر می توانند به صورت بصری و به صورت سالم آن را بیان نمایند.

به همین منظور از جمله فعالیت‌هایی که در خانه‌ی فرهنگ و هنر #مهروماه انجام می‌شود، ساخت کاردستی توسط کودکان است. این تصاویر نمونه‌ای از ماسک‌هایی کودکان است که با کمک و راهنمایی یکی از داوطلبان ساخته‌اند.