در روزهایی که اخبار بد بر سرمان آوار است، بشنویم خبر خوبی که با همت مهروماه رقم خورده.
قرار است کارگاه خیاطی و سوزن‌دوزی 《جالار》 با حمایت مهروماه در شهر سرباز در بلوچستان افتتاح شود تا زنان محلی با هنر زیبای خود برای ارتقای زندگی‌شان تلاش کنند.
با گشایش این کارگاه در مرکز شهر سرباز، پذیرش و انجام سفارش‌ها نظم و سرعت بیشتری خواهد گرفت.

پ.ن: 《جالار》 نام نوعی از سوزن‌دوزی بلوچی است.