موسسه‌ی مهروماه در راستای هدف خود که توانمندسازی و کارآفرینی است و در ادامه‌ی پروژه‌ی همای بلوچستان، از چندی پیش و با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع کرونا و اهمیت تأمین مواد شوینده منطقه تصمیم به راه‌اندازی کارگاه صابون‌سازی در بلوچستان گرفت. پس از بررسی‌های بسیار سرانجام آزمایشگاه مرکزی هنرستان روستای سرباز برای این منظور انتخاب شد. در حال حاضر اولین نمونه صابون مایع در آزمایشگاه خانگی، تولید شده است. فرمول ساخت این صابون چندین بار آزمایش شده و کیفیت آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. همای مهر و ماه، با کمک یکی از بهترین و دقیق‌ترین مدیران تولید مواد شیمیایی، به زودی این پروژه را در ابعاد گسترده‌تری آغاز خواهد کرد.