موسسه‌ی مهروماه علاوه بر توانمندسازی، همواره با توجه به وضعیت خانوارهای تحت پوشش و مطابق تشخیص و نظر کمیته‌ی مددکاری اجتماعی و روانشناسی خود، حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی از آنها را نیز به عهده دارد. در انجام این کار آنچه از ابتدا برای ما اهمیت داشته و دارد، حفظ کرامت انسانی افرادی است که تحت حمایت قرار می‌گیرند. برخی شیوه‌های حمایتی که در آن خانوارهادر انظار عمومی مورد حمایت قرار می‌گیرند و برای مثال بسته‌های حمایتی درب منزل یا طی مراسمی به آنها اهدا می‌شود را مناسب نمی‌داند. راهکاری که مهروماه برای این نوع حمایت در نظر گرفته است تهیه‌ی بن‌ خرید (انتخاب از میان اقلام مشخص) و اعطای آن به خانوارهاست. برای این منظور موسسه با فروشندگان مواد غذایی و کالا در محل هماهنگی‌ها لازم را انجام می‌دهد تا خانواده‌ها اقلام تعیین شده را به طور مستقیم از فروشگاه خرید کنند. هدف مهروماه از انتخاب این شیوه علاوه بر حفظ عزت نفس و کرامت انسانی افراد، کمک به رونق کسب و کارهای محلی نیز می باشد. با توجه به شرایط موجود و برای حفظ فاصله اجتماعی، زمان خرید با هماهنگی خانواده‌ها تعیین شده تا از ازدحام نیز جلوگیری شود.

ما معتقدیم احترام به انسان اصل اساسی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد است و در انجام مسئولیت اجتماعی خود هیچ گاه این مهم را فراموش نخواهیم کرد.