در شرایط ادامه‌ی شیوع بیماری کرونا، اقشار آسیب‌پذیر بیشترین فشار اقتصادی را از تداوم این شرایط تحمل می‌کنند. حمایت از آن‌ها از طریق دولت، نهادهای متولی و همین‌طور نهادهای مردمی باید مورد توجه قرار گیرد؛ که سهم نهادهای حاکمیتی قطعا در این حمایت باید با برنامه‌ریزی بلندمدت (تا زمان شیوع بیماری) همراه باشد.عکس از توزیع بن تهیه‌ی مواد غذایی برای ۱۰۵ خانواده‌ (هر بن به ارزش ۲۵۰ هزار تومان) توسط سازمان مردم‌نهاد #مهروماه در هفته‌ی گذشته به منظور کاهش فشار اقتصادی بر این خانواده‌ها.خانواده‌ها با این بن‌ها می‌توانند از فروشگاه‌های محلی، خرید انجام دهند. توزیع بن ارزاق همچنان ادامه دارد و با مشارکت شما با توانی بیشتر این امکان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.