در شرایط اقتصادی نابسمان این روزها که خانواده‌های بسیاری نمی‌توانند از پس تأمین نیازمندی‌های اولیه‌ی زندگی برآیند، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند باری از دوش نان‌آوران خانه بردارند. به همین منظور موسسه‌ی مهروماه بسته‌های #حمایتی شامل گوشت، ماکارونی و برنج را بین خانواده‌های تحت پوشش خود توزیع کرده و در ادامه‌ی توزیع بسته‌ها، هفته‌ی گذشته تعداد ۵۸ خانواده این بسته‌ها را دریافت کردند و در روزهای آتی نیز توزیع بین سایر خانواده‌ها ادامه دارد.