همه‌ی کودکان حق تحصیل و یادگیری دارند. این تنها یک شعار نیست. ما در مهروماه توانسته‌ایم تعدادی از کودکانی که به دلیل شرایط بد اقتصادی و اجتماعی از تحصیل بازمانده بودند را دوباره به چرخه‌ی آموزش بازگردانیم. در این روزها و بعد از مدتی دور بودن از کلاس درس، این کودکان سر کلاس نشستند تا مروری بر درس‌هایشان شود و معلم به سوال‌هایشان پاسخ دهد.