در جلسه‌ای که مسئول کمیته‌ی پیش‌دبستانی با مادران کودکان داشتند راجع به «تنبیه» صحبت کردند. اینکه آیا تنبیه کودک برای اصلاح رفتار او مناسب است؟ چرا والدین کودکان را تنبیه می‌کنند؟ تنبیه چه تاثیری بر شخصیت و رفتار کودک خواهد داشت؟
دکتر حسام فیروزی؛ روان‌درمانگر کودک درباره‌ی تنبیه می‌گوید: والدین از نظر فیزیکی بزرگتر از کودکان هستند؛ و همچنین، به دلیل تکامل یافتگی بیشتر مغز، معلومات بیشتر و قدرت کنترل بالاتری بر رفتارهای خود دارند؛
هنگامی که یک والد، سعی دارد با تنبیه بدنی، کودک را وادار به یک رفتار بهتر کند، در واقع در حال انتقال این پیام به کودک است که ضربه زدن به افرادی که کوچکتر یا ضعیف تر از تو هستند، یک روش قابل قبول برای مجبور کردن آنها به عمل براساس خواسته های تو است.
و در چنین شرایطی، نباید از اینکه فرزندشان در مدرسه، بچه های کوچکتر از خود، یا در آینده همسر خود را کتک می‌زند، غافلگیر شوند.