اهدای محلول ضدعفونی کننده به بیمارستان کودکان بهرامی توسط مهروماه حمایت کوچکی است از کادر درمان که این روزها در شرایط سخت برای حفظ جان مردم این سرزمین تلاش می‌کنند.
امیدواریم با این اقدام باری از دوش کادر درمان این بیمارستان برداشته باشیم.