نوروز سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان رسید که برای برخی به اندازه‌ی‌چشم بر هم زدنی گذشت و برای برخی دیگر به اندازه‌ی یک سال، سالی که سخت گذشت و انگار قصد تمام شدن نداشت؛ از جمله برای کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت و بخصوص بیمارستان‌های دور افتاده و فراموش شدۀ مناطق محروم که چشم امیدشان تنها به دست‌های مهربان شماست.

مهروماه این بار هم با کمک و همیاری شما عزیزان توانست مقادیر قابل توجهی از اقلام مورد نیاز کادر درمان، از جمله لباس ایزوله، گان جراحی، مایع ضد عفونی کنندۀ دست و سطوح و ماسک جراحی را تهیه و توسط نماینده‌ی مهروماه در چابهار در اختیار پرسنل و پزشکان خستگی ناپذیر بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان کنارک بگذارد.

خدا قوت جانانه‌ای می‌گوییم به تمام پزشکان، پرستاران و پرسنل زحمت‌کش بیمارستان‌ها و تلاش بی وقفه‌شان را ارج می‌نهیم.