در روزهای شیوع کرونا که بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی به سر می‌برند و دسترسی مناسبی به منابع آموزشی ندارند ، ما در #مهروماه با حمایت شما همراهان آستین همت بالا زدیم تا با تهیه‌ی ملزومات بهداشتی و بسته‌های ارزاق باری از دوش خانواده‌ها برداریم و به سهم خود شرایط را برای آن‌ها آسان کنیم و آموزش‌های لازم را به آن‌ها بدهیم.

در این فایل می‌توانید با اقدامات مهروماه برای پیشگیری و مبارزه با شیوع کرونا آشنا شوید.

اقدامات_موسسه_توانمندسازی_مهروماه_در_راستای_پیشگیری_و_مبارزه_با