مهارت‌آموزی از جمله برنامه‌های مهروماه با هدف توان‌افزایی در میان نوجوانان است.
به همین منظور، اولین جلسه‌ی آموزش نجاری در خانه فرهنگ مهروماه در هفته‌ای که گذشت با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.