کودکان خلاق‌اند اگر فرصتی برایشان فراهم شود، اگر به استعدادهای نهفته‌شان بها بدهیم. اینجا، در مهروماه چند ماهی است که کودکان فرصت یادگیری هنر طراحی را پیدا کردند، هنری که می‌توانند در آن با در دست گرفتن قلم ساعاتی را فارغ از هر آنچه کودکی‌شان را نادیده می‌گیرد، غرق در کشیدن طرح‌های مختلف شوند.

به امید روزی که بتوانیم در کنار شما فرصت‌های بیشتری را برای کودکان بیشتری فراهم کنیم.