آموزش کودکان از جمله برنامه‌های مهم مهروماه است. ما برای کودکان برنامه‌های آموزشی مختلفی را انجام می‌دهیم، چه دروس مختلفی که در مدارس آموخته می‌شود چه آموزش‌های غیررسمی همچون موسیقی، آواز، تئاتر و … .

ما برای آن‌که این کودکان از چرخه‌ی آموزش بازنمانند تلاش می‌کنیم و با انرژی و عشقی که معلم‌‌ها به کودکان می‌بخشند بستر آموختن که برای رشد هر کودکی لازم است را فراهم می‌کنیم. پ.ن: این تصویر، کلاس آموزش ریاضی برای کودکان پایه‌ی ششم و هفتم است.