گزارش مالی فعالیت‌های مهروماه در راستای مقابله با ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان — که همچنان ادامه دارد