این کمیته در خردادماه سال ۱۳۹۷، مهر و ماه جشن پایان سال تحصیلی را برای کودکان بازمانده از تحصیل برگزار کرد. در این دوره ۱۹ کودک از ۲۰ کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی موفق شدند دوره تحصیلی خود را با موفقیت به پایان برسانند. تلاش مهر و ماه بر آن بود که این کودکان در مدرسه و زیر نظر معلمان مدرسه آموزش ببینند که این مهم محقق شد و برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعداد ۲۰ کودک از ۲۴ کودک ثبت‌نام‌ شده در گروه بازمانده از تحصیل در ساعات بعدازظهر در یکی از مدارس منطقه مشغول به تحصیل شدند. با این حال مهر و ماه نظارت بر تحصیل این کودکان را بر عهده دارد و در طول ساعت برگزاری کلاس این کودکان یکی از مربیان موسسه نیز در مدرسه حضور دارد و وضعیت آموزشی، رفتاری کودکان را نظارت دارد. علاوه بر این، کودکان دو روز در هفته در ساعات صبح دوره کلاس‌های تقویتی و مهارت زندگی را در موسسه و زیر نظر مربیان موسسه می‌گذارنند. همچنین موسسه برای توان‌افزایی کودکان، آموزش مهارت‌های زندگی را برای ایشان در نظر گرفته که در سه گروه از ابتدای مهرماه آموزش را آغاز کرده و تا پایان خردادماه ۱۳۹۸ نیز ادامه خواهد داشت. برگزاری اردوهای آموزشی، علمی و تفریحی، از جمله باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش، برای کودکان بازمانده از تحصیل از دیگر اقدامات این کمیته است. هم‌چنین در سال ۹۷ برگزاری جشن‌های آغاز سال تحصیلی، شب یلدا، نوروز برای کودکان برگزار شده است. در راستای تکمیل، مرور دروس، برطرف‌سازی مشکلات درسی و یادگیری تحصیلی، آموزش‌های تکمیلی توسط اعضای این کمیته برای کودکان به انجام رسیده است. موارد غیردرسی از جمله خدمات مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی، بهداشت و تغذیه با ارجاع کودکان به کمیته‌ی مددکاری اجتماعی و روان‌شناسی مورد پیگیری اعضای کمیته قرار گرفته است.